Waarom een re integratietraject uitbesteden?
05-08-2018
0

Iedere werkgever krijgt er weleens mee te maken. Je werknemer is langdurig ziek en je weet niet hoe lang het nog gaat duren voordat hij of zij het werk kan hervatten. Voor beide partijen is het fijn als de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Daarom begin je aan een re integratietraject. Maar het is wel erg prettig als dit traject soepel verloopt. Je wilt voorkomen dat het schade aanricht in de relatie tussen de werkgever en de werknemer. Als werkgever weet je misschien helemaal niet hoe je een re integratietraject aan moet pakken. Je weet daarnaast ook niet wat de wet- en regelgeving is en je hebt al helemaal geen tijd om dit allemaal uit te zoeken. Vooral voor kleine bedrijven kan het teveel gedoe zijn om dit allemaal uit te zoeken. Je hebt al genoeg werk aan je dagelijkse business. Er zijn daarom ontzettend veel redenen te bedenken om het re integratietraject uit te besteden aan een professionele verzuimbegeleider. Dat kan bij Proficiënt Verzuimbegeleiding. Als een werknemer langdurig ziek is en het niet zeker is of deze de werkzaamheden binnen de organisatie kan hervatten, moet er een tweede spoor re integratietraject worden ingezet. Dat kan ook met behulp van Proficiënt Verzuimbegeleiding.

Hoe helpt Proficiënt Verzuimbegeleiding bij een re integratietraject?

Als werkgever kun je ervoor kiezen om verzuimbegeleiding bij een re integratietraject uit te besteden omdat:

  • Je geen ervaring hebt met verzuimbegeleiding;
  • Je geen kennis hebt over wat er allemaal bij komt kijken;
  • Je het traject soepel voor beide partijen wil laten verlopen;
  • Je sancties wil voorkomen omdat je wetten niet goed hebt opgevolgd door gebrek aan kennis;
  • Je de tijd beter kunt besteden aan je eigen business.

Proficiënt Verzuimbegeleiding heeft professionele verzuimbegeleiders in dienst die al het werk rondom het re integratietraject uit handen kunnen nemen. Ze beschikken allemaal over de vereiste opleiding, certificering en ervaring. Zo ben je ervan verzekerd dat je geen problemen ondervindt gedurende het traject. ProficiëntVerzuimbegeleiding.nl begint altijd met een re integratietraject eerste spoor. Dat houdt in dat er eerst gekeken wordt hoe een zieke werknemer zijn of haar werk kan hervatten binnen de organisatie. Het kan zijn dat er aanpassingen moeten worden gedaan aan de werkplek, zoals een betere toegang voor een rolstoel of een aanpassing aan het bureau. Daarbij ontvangt de werkgever advies van de verzuimbegeleider. Ook kan het zo zijn dat de werknemer niet terug kan keren binnen zijn of haar huidige functie. Dan wordt samen met de werkgever bekeken of het mogelijk is om een andere functie binnen de organisatie te bekleden. Mocht het na lange tijd blijken dat het onmogelijk is dat de zieke werknemer binnen dezelfde organisatie het werk hervat, dan wordt een re integratietraject tweede spoor opgestart. Hierbij wordt de werknemer begeleidt naar een passende functie buiten de organisatie.

Hoe gaat het in zijn werk?

Heb je een zieke werknemer en wil je een re integratietraject opstarten met behulp van Proficiënt Verzuimbegeleiding? Neem dan contact op. Een van de re-integratie-experts van Proficiënt Verzuimbegeleiding zal in de eerste instantie om tafel gaan met zowel de werkgever als de werknemer. Er wordt een onderzoek opgestart waarmee bepaald wordt of de werknemer in aanmerking komt voor een re integratietraject eerste of tweede spoor. Op basis van de resultaten van het onderzoek, wordt het traject opgestart. De resultaten uit het onderzoeksrapport bieden houvast bij de vormgeving van het traject. Het streven is om de werknemer zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie via info@proficientgroep.nl of bel 010-3075616.